Yksilötyönohjaus

marja-hakkinen-yksilotyonohjausMiten kuvaisit suhdettasi työhön?

  1. Työ tuo ruoan pöytään
  2. Työ on kiva osa elämää
  3. Työ on minulle tapa toteuttaa itseäni
  4. Työ on intohimoni
  5. Työ on minulle pakkopulla

Onko valitsemasi vastaus itsellesi vaihtoehdoista kaikkein mieluisin?

Suomalainen aikuinen käyttää noin puolet hereilläoloajastaan työntekoon. Ei siis ole ihmisen kokonaishyvinvoinnin kannalta yhdentekevää, kokeeko työn positiiviseksi osaksi elämäänsä vaiko pakkopullaksi.

Yllä olevat kysymykset ovat suoraan Suomalaisen Työn liiton keväällä 2015 teettämästä kyselytutkimuksesta. Siinä 41 prosenttia vastaajista ilmoitti työn tuovan ruuan pöytään.

Kehittääkseen työtään ja itseään työntekijänä sekä ihmisenä ammattilainen tarvitsee toisinaan ulkopuolista näkemystä. Oman työn ja oman ammattipersoonan tarkastelu, tarvittaessa myös oman elämän suurempien kokonaisuuksien pohtiminen yhdessä ammattitaitoisen työnohjaajan kanssa auttaa löytämään työn mielekkyyden. Työnohjaaja on tarpeen mukaan tukija, peili, kyselijä (myös kyseenalaistaja), jäsennysapu, tsemppaaja, kanssakulkija. Tasokas, ohjattavalähtöinen työnohjaus vaikuttaa yksilötasolla erityisesti henkilökohtaiseen ja ammatilliseen itsetuntoon ja työssä jaksamiseen (mm. Häkkinen 2008*). Jos pohdit, miten voisit muokata työstäsi antoisan ja tyydyttävän osa kokonaiselämääsi, ota yhteyttä.

* Häkkinen Marja. 2008. Itsetuntemusta ja ihmisyyttä. Toimittajien kokemuksia työnohjauksesta. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos.

Linkki yllä mainittuun Suomalaisen Työn liiton tutkimukseen