Me

Tarvitsitpa työnohjausta, coachausta, valmennusta tai koulutusta, EduStepsin kokeneet ja asiantuntevat kouluttajat tarjoavat luotettavaa osaamista.

Marja Häkkinen

Marja Häkkinen on työnohjaaja (STOry) ja työnohjaajien kouluttaja (Master-TSC®). Pohjakoulutukseltaan Marja on toimittaja / yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta (pro gradu -tutkielma työnohjauksen vaikuttavuudesta). Pääaineensa eli tiedotusopin ohessa hän on opiskellut kasvatustiedettä, sosiaalipsykologiaa, aikuiskasvatustiedettä, sosiologiaa ja psykologiaa.

Marjalla on myös ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys ja lisäksi hän on suorittanut kognitiivisen psykoterapian perusvalmiuksien oppikokonaisuuden sekä yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Päätoimisena yrittäjänä eli työnohjaajana ja kouluttajana Marja on työskennellyt vuodesta 2005. Ennen nykyistä työtään hän hän toimi muun muassa toimittajana ja opettajana. Yrittäjänä työskentelyn ohessa Marja on toiminut vastuukouluttajana kaksivuotisessa työnohjaajakoulutuksessa viiden vuoden ajan.

 

 

Heli Pironetti

Heli Pironetti on peruskoulutukseltaan ekonomi (KTM) Vaasan yliopistosta ja toimii tällä hetkellä johtamisen kouluttajana ja työnohjaajana. Hänellä on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys ja työnohjaajan koulutus (Story) sekä coaching-diplomikoulutus. Helillä on vankka työkokemus franchising- liiketoiminnasta, kuljetusalalta ja koulutustyöstä. Uusimpana mielenkiinnon kohteena hänellä on fasilitoinnin menetelmien hyödyntäminen työnohjauksessa ja koulutuksessa.

Heli on kokoemusta niin johdon, yrittäjien kuin työntekijöiden työnohjauksesta. Kouluttajana hänen erikoisalaansa ovat Insights-persoonallisuuskoulutukset, johtamiskoulutusohjelmat, yrittäjyyden koulutukset, ratkaisukeskeiset työyhteisövalmennukset ja työhyvintointi-koulutukset.

Heli on työstään innostuva asiantuntija, joka positiivisesti kannustaa ympärillä olevia ihmisiä miettimään, pohtimaan ja oivaltamaan. Hänellä on monivuotisia koulutus- ja työnohjausasiakkuuksia niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.

 

 

Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari on peruskoulutukseltaan luokanopettaja (KM) ja sosionomi (AMK). Tämän lisäksi hänellä on laaja koulutustausta useilta eri terapia-alueilta ja työnohjauksesta: ratkaisu-keskeinen ja kognitiivinen psykoterapeutti (Valvira/Kela), kuvataideterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), sekä Johdon työnohjaaja ja Coach, Master-CSLE® (koulutuksessa, valm. 9/17).

Hilkalla on vankka työkokemus usealta eri aloilta: mm. opettajan, kuraattorin, lastensuojelulaitoksen johtajan ja psykoterapeutin työstä. Tämän lisäksi hän toimii työnohjaajana ja kouluttajana mm. seuraavilla erityisosaamisalueillaan:

  • taideterapia, kuvalliset menetelmät asiakastyön tukena
  • ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot
  • motivointi mm. motivoiva haastattelu
  • asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen
  • johtamisen kehittäminen ja vahvistaminen

 

 

 

Eija Vehviläinen

Eija Vehviläinen on työnohjaaja (STOry) sekä johdon ja esimiesten työnohjaaja ja koutsi (Master CSLE, JOTOry). Hänen taustakoulutuksensa on yo-laskentamerkonomi. Toimintaterapeuttikoulutustaan (AMK) hän on täydentynyt ylemmällä korkeakoulututkinnolla painottuen johtamiseen ja kehittämiseen.

Työuraa on kertynyt 40 vuoden ajalta rahoitusmaailmasta ja yrittäjänä niin alkutuotannossa kuin toimintaterapeuttina ja työnohjaajana. Eija toimii Savonia-ammattikorkeakoulun kuntoutusalan neuvottelukunnassa. Työn tutkiminen ja kehittäminen sekä erilaiset projektityöt ovat tullee työuran aikana tutuiksi. Hän toimii myös Jyväskylän ja Kuopion ammattikorkeakoulujen opettajana ja ohjaajana. Lisäksi Eija on kehittänyt Suomen Toimintaterapeuttiliitolle toimintaterapeuttiyrittäjien laatujärjestelmän ja vastaa alan yrittäjien laatukoulutuksista.

Kaikkiaan Eijalle on kertynyt kokemusta hyvin erilaisista yritysmuodoista ja toimintaympäristöistä, joista kustakin löytyy omat kiehtovat piirteensä niin työntekijänä kuin työnohjaajana tai kouluttajana.

 

Ota yhteyttä