Ryhmämuotoinen työnohjaus

marja-hakkinen-koulutusMeillä jokaisella on oma elämänhistoriamme, arvomme ja asenteemme sekä oma tapamme nähdä, tulkita ja toimia. Luottamuksellisessa, asiakaslähtöisessä ryhmämuotoisessa työnohjauksessa päästään yhdessä tarkastelemaan edellä mainittuja ja etsimään yhteistä säveltä työntekoon. Työohjauksessa on keskiössä aina työ, mutta ryhmäohjaus lisää tutkitusti myös itsetuntemusta sekä ryhmäläisten keskinäistä yhteisymmärrystä. Lisäksi se parantaa yhteistyötä, työilmapiiriä ja työviihtyvyyttä. Näillä tekijöillä on selkeä yhteys luovuuteen, työmotivaatioon, työn laatuun ja tuottavuuteen.

Työnohjausryhmä voi koostua eri organisaatioissa työskentelevistä tai saman organisaation jäsenistä. Ohjattavana voi olla myös tiimi tai koko työyhteisö.

Millaisessa työyhteisössä Sinä haluaisit työskennellä? Jospa rakentaisimme sellaista yhdessä!

Ota yhteyttä!