Työnohjaus

marja-hakkinen-tyonohjaus-02Työnohjaus on ihmisen kehityksen ja jaksamisen kokonaisvaltaista tukemista

Työnohjaus on monipuolinen työn, ammattipersoonan sekä työyhteisön tutkimisen ja kehittämisen väline, joka taipuu moneksi. Työnohjauksen vaikuttavuus ja hyödyt voidaan todentaa kansainvälisillä ja kotimaisilla tutkimuksilla. Se parantaa muun muassa:

  • työn laatua
  • jaksamista ja työniloa
  • työmotivaatiota
  • luovuutta
  • itsetuntemusta
  • työyhteisön toimivuutta

Ammattilainen tekee laatua silloin kun hän osaa työnsä, on motivoitunut, voi hyvin, ja kun työyhteisö sekä johtajuus ovat kunnossa. Työnohjaus on ainutlaatuinen menetelmä juuri siksi, että sillä voidaan kehittää kaikkia työn laatuun vaikuttavia osa-alueita. Työskentely voidaan kohdentaa juuri niihin alueisiin, jossa kurssia kulloinkin pitää uudelleen arvioida ja tarvittaessa muuttaa.